KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via vår webbplats www.storesandstores.se och relaterade sidor (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Fimans AB, med organisationsnummer 559259-9616, som bedriver verksamhet under varumärket "Stores and Stores" (”Vi” eller ”oss”). Mer detaljerad kontaktinformation och annan relevant information om oss finns tillgänglig på Sajten. Dessa Villkor är endast tillämpliga för dig som är konsument och gör beställningar via Sajten.

1.2 För att kunna göra en beställning på Sajten måste du vara minst 18 år gammal. Enligt svensk lag accepterar vi inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller oss rätten att neka eller ändra din beställning i enskilda fall (till exempel om du har angivit felaktig information eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel på Sajten, såsom felaktiga produktbeskrivningar eller tekniska specifikationer, felaktiga priser eller prisjusteringar (till exempel ändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) samt felaktig information om tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om vi har angett ett felaktigt pris på en vara som du har beställt, kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska endast betraktas som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Vi ansvarar inte för information på Sajten som kommer från tredje part.

1.4 Sajten, inklusive allt innehåll, ägs av oss eller våra licensgivare. Informationen skyddas av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, grafik, design, layout och information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga godkännande.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att kunna göra ett köp via Sajten måste du godkänna dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet. Du godkänner också att du har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter och samtycker till vår användning av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås när vi bekräftar din beställning genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit vid beställningen. Orderbekräftelsen kommer att innehålla information om beställningen, såsom produktbeskrivning, pris, betalningsmetod och leveransinformation. Var noga med att kontrollera att all information är korrekt och kontakta oss omedelbart om något är felaktigt.

2.3 Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta en beställning av olika skäl, inklusive men inte begränsat till följande:

a) Om produkten inte är tillgänglig eller om det har skett en prisfelaktighet på Sajten.

b) Om vi misstänker att beställningen är bedräglig eller om du inte följer dessa Villkor.

c) Om vi inte kan leverera till den angivna leveransadressen.

2.4 Priserna på Sajten anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms, men exkluderar eventuella fraktkostnader, tullavgifter eller andra avgifter som kan tillkomma. Totalkostnaden för beställningen inklusive alla avgifter kommer att visas innan du slutför köpet.

3. BETALNING

3.1 Vi erbjuder olika betalningsalternativ, såsom betalning med kreditkort, direktbetalning via banköverföring och fakturabetalning. Mer information om tillgängliga betalningsalternativ och eventuella villkor och avgifter finns på Sajten.

3.2 Vid betalning med kreditkort eller direktbetalning kommer beloppet att reserveras på ditt konto vid beställningstillfället och dras från ditt konto när beställningen har skickats.

3.3 Vid fakturabetalning kommer en faktura att skickas till den angivna e-postadressen i samband med leverans av produkterna. Betalningsvillkoren för fakturan anges på fakturan. Vid försenad betalning kan påminnelseavgifter och dröjsmålsränta tillkomma enligt gällande lagstiftning.

4. LEVERANS

4.1 Vi strävar efter att leverera beställda produkter så snart som möjligt. Leveranstiden kan variera beroende på produktens tillgänglighet och leveransadress. Vi kommer att göra vårt bästa för att informera dig om eventuella fördröjningar eller hinder som kan påverka leveranstiden.

4.2 Leveransen sker genom ett fraktbolag eller posttjänst. Du kommer att få information om leveransmetod och spårningsnummer för att följa din beställning.

4.3 Om du inte kan ta emot leveransen vid angiven leveransadress eller om du inte hämtar ut paketet inom aviserad tid, kan du bli ansvarig för eventuella kostnader för returfrakt och omleverans.

5. ÅNGERRÄTT OCH RETURER

5.1 Som konsument har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du tagit emot produkterna. Du måste meddela oss om din avsikt att ångra köpet och returnera produkterna inom denna tidsperiod.

5.2 Returkostnaderna är normalt sett kundens ansvar om inte produkten är defekt eller om vi har levererat fel produkt. Vi rekommenderar att du kontrollerar produkterna noggrant vid mottagandet och kontaktar oss omedelbart om något är felaktigt.

5.3 Återbetalning av betalda belopp för returnerade produkter kommer att ske inom 14 dagar från det att vi har mottagit och godkänt returen. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid köpet om inget annat har överenskommits.

Observera att ovanstående är en generell sammanfattning av vissa avsnitt i användarvillkoren och att det är viktigt att du läser och förstår de fullständiga villkoren innan du genomför en beställning.

6. REKLAMATIONER OCH GARANTI

6.1 Om du upptäcker en defekt eller felaktighet i en produkt, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi kommer att undersöka reklamationen och vid behov ersätta eller reparera produkten enligt gällande garantier och reklamationsrätt.

6.2 Garantierna för våra produkter varierar beroende på tillverkaren och produkten. Eventuella garantier som medföljer produkterna kommer att specificeras i produktbeskrivningen eller i tillhörande dokumentation. Vi följer gällande lagstiftning avseende garantier och reklamationer.

7. INTELEKTUELLT EGENSKAPSRÄTT

7.1 Allt innehåll på Sajten, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljudklipp och programvara, ägs av oss eller våra licensgivare och skyddas av upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter.

7.2 Du får inte kopiera, distribuera, ändra, reproducera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt utnyttja något av det innehåll som finns på Sajten utan vårt uttryckliga tillstånd.

8. ANVÄNDNING AV SAJTEN

8.1 När du använder Sajten, samtycker du till att inte:

a) Störa eller försöka störa Sajtens funktion eller säkerhet.

b) Ladda upp eller sprida skadlig kod, virus, spionprogram eller annan skadlig programvara.

c) Använda Sajten för att skicka oönskad kommunikation eller spam.

d) Brottas mot någon tillämplig lag eller regel.

8.2 Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder, inklusive att stänga av eller blockera ditt konto, om vi misstänker att du överträder dessa användarvillkor eller om du agerar på ett sätt som kan vara skadligt för oss eller andra användare.

9. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

9.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på Sajten och träder i kraft omedelbart efter publiceringen. Det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för att vara medveten om eventuella ändringar.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor eller klagomål gällande användarvillkoren eller vår verksamhet, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på Sajten.

Detta är en sammanfattning av de viktigaste punkterna i användarvillkoren. För att få en fullständig förståelse och kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, rekommenderar vi starkt att du läser igenom de fullständiga användarvillkoren på vår webbplats.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med storesandstores kundtjänst.

11.2 Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med vårt kundtjänstteam kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) för mer information, vilket du hittar på www.arn.se. Du kan också lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Genom att lämna in ett klagomål via denna plattform kommer ditt ärende automatiskt att vidarebefordras till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan kommer sedan att kontakta oss och försöka lösa tvisten utan att behöva ta det till domstol. Vid eventuell tvist kommer Desenio att följa beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

11.3 Tvister som rör tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan, eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa villkor har fastställts av FIMANS AB 2022-12-12.