INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING


Din personliga integritet är av stor vikt för oss på Stores and Stores (Fimans AB). Vi värnar om att skydda och respektera din integritet när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och bästa praxis.

SAMMANFATTNING AV VÅR INTEGRITETSPOLICY:

 • Vi samlar in och använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse.
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
 • Vi delar endast dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners som hjälper oss att leverera våra tjänster.
 • Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Vi ger dig möjlighet att hantera och uppdatera dina personuppgifter.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
Vi kan samla in följande typer av personuppgifter när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss:

 • Namn och kontaktuppgifter: inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation: när du genomför köp hos oss kan vi samla in betalningsinformation som kreditkortsnummer eller bankkontouppgifter.
 • Webbplatsaktivitet: vi kan samla in information om hur du interagerar med vår webbplats, inklusive vilka sidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • För att kommunicera med dig, till exempel genom att svara på dina förfrågningar eller skicka viktig information om ditt konto eller våra tjänster.
 • För att förbättra vår webbplats och anpassa innehållet och erbjudanden baserat på dina intressen och preferenser.
 • För att genomföra transaktioner och behandla betalningar.
 • För att uppfylla gällande lagar och regler eller i samband med juridiska förfaranden.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter endast till behöriga personer som behöver använda dem i enlighet med de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

DELNING AV DIN INFORMATION
Vi delar endast dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa parter är skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och gällande lagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång till, korrigering av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår integritetspraxis.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande kontaktuppgifter:
Stores and Stores (Fimans AB)
Adress: Norra Skolgatan 5, 562 31 Norrahammar
E-post: hej@storesandstores.se

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2022-12-12

Tack för att du läser vår integritetspolicy.