KÖPVILLKOR

1. ALLMÄNT

 

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.storesandstores.se, och därtill hörande sidor, (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Fimans AB, organisationsnummer 559259–9616 (”Fimans”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Fimans framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. Om du handlar som företag gäller andra köpvillkor som du hittar här.

1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Fimans accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Fimans förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Fimans reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Fimans har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Fimans naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Fimans fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Fimans ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4

Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Fimans eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Fimans.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Fimans Integritetspolicy, se här

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Fimans bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Fimans per e-post. Fimans uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Fimans kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Fimans. Om beställningen återkallas så kommer Fimans att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Fimans behandling av personuppgifter finns i Fimans Integritetspolicy.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Fimans om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Fimans misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Fimans rätt att stänga av dig. Fimans har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Läs mer om våra betalsätt på Hemsidan här. Fimans har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Fimans. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Fimans eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Fimans förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Fimans kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, till exempel rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Fimans i samband med kampanjen. Fimans förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. PRESENTKORT

Presentkort som säljs på Fimans är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Fimans webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (till exempel i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Fimans skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Fimans leverans av varor och villkor för leveransen finner du här

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Fimans rätt att debitera dig en avgift på 180 kr. Vid hemleverans behöver det finnas en person tillgänglig att ta emot paketet.

8. ÅNGERRÄTT

8.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 365 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Fimans detta inom 365 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på personliga posters som personaliernas och trycks på beställning. Varorna ska returneras i samma skick som de var i vid leverans till dig. Om varan tydligt har använts har Fimans rätt att göra ett avdrag från ersättningen.

8.2

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Fimans på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, till exempel ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

8.4

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Fimans. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Fimans enligt de metoder och anvisningar som anges på Hemsidan, du finner dessa här.

8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Fimans tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Fimans rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6

Fimans betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Fimans tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Fimans får dock vänta med återbetalningen tills Fimans tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, till exempel genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1

Vissa av Fimans varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Hemsidan eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Fimans så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.

9.3

Fimans står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Fimans att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Fimans strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Fimans mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Fimans förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Fimans riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9.5
Fimans erbjuder ett (1) års garanti på iPhoneskal och totebags köpta på vår sajt. Denna garanti täcker tillverkningsfel gällande passform, sömmar och tryck på produkterna. Garantin från Fimans täcker inte defekter och skador som har uppkommit genom:
• Händelser som förlust, stöld, eld, vatten eller andra skador orsakade av vätskor
• Felanvändning eller vårdslöshet som orsakat revor, bucklor, märken eller andra skador som orsakas genom att exempelvis produkten tappas i marken etc.
• Estetiska förändringar som orsakas av normalt slitage som mindre repor, materialslitage, färgflagor etc.
• Olyckshändelser eller obefogade lagningar eller ändringar på produkten av andra än Fimans.
För att garantin ska gälla måste våra skötselråd följas. Denna garanti påverkar eller förändrar inte de rättigheter som konsumenten har enligt lag.

10. LÄNKAR

Fimans kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Fimans kontroll, och webb-platser utanför Fimans kontroll kan länka till Hemsidan. Även om Fimans försöker säkerställa att Fimans enbart länkar till webbplatser som delar Fimans personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Fimans inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Hemsidan.

11. FORCE MAJEURE

Fimans ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Fimans inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Fimans dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Fimans rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Fimans förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Fimans har informerat dig om ändringarna. Fimans rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Fimans kundtjänst.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Fimans kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Fimans beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

________________________________________
Dessa Villkor har fastställts av Fimans AB 2020-12-24